REZULTATI ISPITA A1 od 04.11.2020.god.  

Na ispitu za nivo A1  ukupno su se testirale 4 jezičke vještine (slušanje, čitanje, pisanje i govor). Svaka od vještina nosila je po 15 bodova.
Ukupan zbir bodova preračunava se u procente te je svaki kandidat sa preko 60% tačnih odgovora položio ovaj ispit.

Uvid u radove je petak, 13.11.2020.god.  u 16:00h

Čestitamo kandidatima koji su uspješno položili ovaj test!

Šifra Slušanje Čitanje Pisanje Govor Ukupno bodova Bodovi u procentima
8-11/20 14 14 15 15 58 P 96,28%
5-11/20 13 13 15 15 56 P 92,29%
7-11/20 14 11 14 15 54 P 89,64%
10-11/20 12 13 14 14 53 P 87,98%
01-11/20 12 10 14 15 51 P 84,66%
04-11/20 11 12 4 14 41 P 68,06%
02-11/20 6 7 10 10 33 P 54,78%
06-11/20 10 10 3 8,5 31,5 P 52,29%
09-11/20 10 7 4 6,5 27,5 P 45,65%
03-11/20 11 6 0 11 27,5 P 45,65%

REZULTATI ISPITA A1 od 02.10.2020.god.  

Na ispitu za nivo A1  ukupno su se testirale 4 jezičke vještine (slušanje, čitanje, pisanje i govor). Svaka od vještina nosila je po 15 bodova.
Ukupan zbir bodova preračunava se u procente te je svaki kandidat sa preko 60% tačnih odgovora položio ovaj ispit.

Uvid u radove je utorak, 13.10.2020.god od 19:00-19:15h.
Početak A2 predviđen je za petak, 16.10.2020.god.  Pohađanje A2 potrebno je potvrditi pozivom ili porukom na 062 529 829 ili putem maila info@germanika.ba

Šifra

Slušanje

Čitanje

Pisanje

Govor

Ukupno

Bodovi u procentima

07-10/20

12

10

15

15

52P

86,6%

06-10/20

11

10

14,5

15

50,5P

84,16%

05-10/20

13

9

13,5

15

50,5P

84,16&

04-10/20

14

12

10

15

51P

85%

03-10/20

13

12

10

15

50P

83,3%

02-10/20

14

13

5

15

47P

78%

01-10/20

10

7

5

15

37P

61,69%

08-10/20

11

8

6,5

15

40,5P

67,5%

09-10/20

11

12

6,5

12

41,5P

69,16%
REZULTATI ISPITA B1 OD 13.08.2020   

Na ispitu za nivo B1  ukupno su se testirale 4 jezičke vještine (slušanje, čitanje, pisanje i govor). 
Da bi cjelokupan ispit bio položen, potrebno je iz svakog dijela ostvariti preko 60% bodova. 
Tako se dio slušanja i čitanja položenim smatra ako kandidat ima preko 18 bodova, dio pisanja preko 60bodova i govor 45bodova i više.
Kandidati označeni crvenom bojom nisu položili ispit i to iz vještine koja je unutar tabele označena crvenom bojom. 

Uvid u radove je utorak, 25.08.2020.god od 18:00-18:30h.  

Rezultati ispita su kako slijedi
Šifra Bodovi slušanje/max.30 Bodovi čitanje/max.30 Bodovi pisanje/max.100 Bodovi govor/max.75 Ukupno bodova/max.235
21-08/20 28 28 79,5 57,5 193
25-08/20 24 20 68 57,5 169,5
26-08/20 23 19 62,5 60 164,5
27-08/20 18 23 60 57,5 158,5
23-08/20 16 21 54,5 40 131,5
22-08/20 18 15 35 37,5 105,5
20-08/20 17 20 0 0 37
24-08/20 14 8 0 0 22


REZULTATI ISPITA A1 od 18.08.2020.god.  

Na ispitu za nivo A1  ukupno su se testirale 4 jezičke vještine (slušanje, čitanje, pisanje i govor). Svaka od vještina nosila je po 15 bodova.
Ukupan zbir bodova preračunava se u procente te je svaki kandidat sa preko 60% tačnih odgovora položio ovaj ispit.

Uvid u radove je petak, 21.08.2020.god od 17:00-17:30h.
Popravni test radit će se također u utorak 25.08.2020.god. sa početkom u 17:30h

Početak A2 biće utvrđen u dogovoru sa grupom. 

Rezultate ispita A1 pogledajte u tabeli ispod
 
Šifra Bodovi slušanje max. 15P Bodovi čitanje max. 15P Bodovi pisanje max. 15P Bodovi govor max. 15P Ukupno bodova max.60P Postotak tačnih odgovora
30-08/20 14 13 14,5 15 56,5 94,16667
31-08/20 14 12 12 15 53 88,33333
32-08/20 10 13 8 12 43 71,66667
33-08/20 13 10 10 10 43 71,66667
 

A2 POPRAVNI ROK OD 17.08.2020.god. položila su oba kandidata sa sledećim rezultatima
02b-08/20 6 6 14 12 38 63,33333
01b-08/20 11 12 14 14 51 85
Nastavak B1 planiran je od septembra 2020.god.


REZULTATI ISPITA A2 od 10.08.2020.god.

Na ispitu za nivo A2  ukupno su se testirale 4 jezičke vještine (slušanje, čitanje, pisanje i govor). Svaka od vještina nosila je po 15 bodova.
Ukupan zbir bodova preračunava se u procente te je svaki kandidat sa preko 60% tačnih odgovora položio ovaj ispit.

Uvid u radove je ponedjeljak, 17.08.2020.god od 17:00-17:30h.
Popravni test radit će se također u ponedjeljak 17.08.2020.god. sa početkom u 17:30h

Početak B1 biće utvrđen u dogovoru sa grupom. 

Rezultate ispita A2 pogledajte u tabeli ispod

ŠIFRA SLUŠANJE ČITANJE PISANJE GOVOR BODOVA PROCENAT
05--08/20 14 12 15 15 56 93,3333333
09--08/20 10 9 13 15 47 78,3333333
08--08/20 12 10 7 13 42 70
04--08/20 12 8 8,5 12 40,5 67,5
07--08/20 9 9 10 12 40 66,6666667
01--08/20 3 4 11 12 30 50
03--08/20 8 3 3 8 22 36,6666667
REZULTATI ISPITA A1 od 13.07.2020.god.

Na ispitu za nivo A1  ukupno su se testirale 4 jezičke vještine (slušanje, čitanje, pisanje i govor). Svaka od vještina nosila je po 15 bodova.
Ukupan zbir bodova preračunava se u procente te je svaki kandidat sa preko 60% tačnih odgovora položio ovaj ispit.

Uvid u radove je petak, 17.07.2020.god od 19:00-19:30h.

Početak A2 biće utvrđen u dogovoru sa grupom nakon uvida u radove. 

Rezultate ispita A1 pogledajte u tabeli ispod

Šifra Bodovi slušanje max. 15P Bodovi čitanje max. 15P Bodovi pisanje max. 15P Bodovi govor max. 15P Ukupno bodova max.60P Postotak tačnih odgovora
31-07/20 15 14 14 14 57 95,00%
38-07/20 15 14 12 14 55 91,66%
37-07/20 14 12 13 12 51 85,00%
33-07/20 14 13 12 7 46 76,66%
36-07/20 11 10 10 14 45 75.00%
32-07/20 11 13 3 14 41 68,33%
30-07/20 9 8 10,5 10 37,5 62,50%
34-07/20 10 7 2 10 29 48,33%
35-07/20 11 7 4 7 29 48,33%
REZULTATI ISPITA B1 OD 25.06.2020   

Na ispitu za nivo B1  ukupno su se testirale 4 jezičke vještine (slušanje, čitanje, pisanje i govor). 
Da bi cjelokupan ispit bio položen, potrebno je bilo iz svakog dijela ostvariti preko 60% bodova. 
Tako se dio slušanja i čitanja položenim smatra ako kandidat ima preko 18 bodova, dio pisanja preko 60bodova i govor 45bodova i više.
Kandidati označeni crvenom bojom nisu položili ispit i to iz vještine koja je unutar tabele označena crvenom bojom. 

Uvid u radove je petak, 03.07.2020.god od 19:00-19:30h.  

Rezultati ispita su kako slijedi

Ime i prezime Šifra Bodovi slušanje/max.30 Bodovi čitanje/max.30 Bodovi pisanje/max.100 Bodovi govor/max.75
M.H 14-06/20 19 25 77 67,5
M.A 18-06/20 25 23 72 45
H.A 11-06/20 27 26 51 57,5
P.D 13-06/20 25P 25 72 57,5
D.M 10-06/20 25 21 67 22,5
D.E 16-06/20 22 29 33,5 47,5
M.E 15-06/20 18 21 52,5 32,5
D.A 12-06/20 13 13 11 12,5


REZULTATI ISPITA A1 

Na ispitu za nivo A1  ukupno su se testirale 4 jezičke vještine (slušanje, čitanje, pisanje i govor). Svaka od vještina nosila je po 15 bodova.
Ukupan zbir bodova preračunava se u procente te je svaki kandidat sa preko 60% tačnih odgovora položio ovaj ispit.

Uvid u radove je srijeda, 17.06.2020.god od 18:00-19:00h.

Početak A2 biće utvrđen u dogovoru sa grupom tokom uvida u radove. 

Rezultate ispita A1 pogledajte u tabeli ispod

ŠifraBodovi slušanje/max.15Bodovi čitanje/max.15Bodovi pisanje/max.15Bodovi govor/max.15Ukupno bodova/max.60Procenat tačnih odgovora
03-06/2011514114168,30%
04-06/201097,51036,560,83%
05-06/20121111,51347,579,16%