ENGLESKI ZA OSNOVCE


Engleski za mlađe osnovce 7-10 godina

Nastava za mlađe i starije osnovce održava se dva puta sedmično u trajanju  po 60 minuta.
Termini kursa prilagođavaju se smjenama u redovnoj školi i dijete posjećuje kurs prije ili nakon redovne nastave.

Časovi sadrže aktivnosti pomoću kojih se jezik uči na kreativan način uz aktivnu upotrebu funkcionalnog jezika, a sve kroz komunikacijske vježbe, priče i zanimljive teme u kojima se istražuju vrijednosti i interesovanja u skladu sa uzrastom. Uz udžbenike, polaznici gledaju video sadržaj prilagođen temama koje se obrađuju, pripremaju prezentacije, debate, igraju interaktivne igre i na taj način uče engleski jezik kroz njima bliske aktivnosti.Engleski za starije osnovce 11-14 godina

Na časovima, polaznici istražuju globalne teme koje stimulišu i pospješuju dječiju radoznalost i kreativnost. Savremeni udžbenici i metode nastave omogućavaju uspješno savladavanje svih jezičkih vještina: čitanja, pisanja, slušanja i komunikacije na engleskom jeziku. Pažljivo isplanirane aktivnosti koje prate individualni jezički razvoj vode do veće tečnosti u govoru i pisanju. Napredak se redovno prati uz provjere znanja i dodatne aktivnosti za vježbanje koje omogućava da svaki polaznik doživi uspjeh.

Kurs se sastoji od 40šk. časova i cijena je 120.-KM a plaćanje se vrši na 3 rate po 40.-KM mjesečno.  

ENGLESKI ZA SREDNJOŠKOLCE

Engleski za srednjoškolce 15-18 godina

Nastava se odvija dva puta sedmično u trajanju od 75 minuta u prijepodnevnim ili poslijepodnevnim terminima.

Časovi jezika su zanimljivi, interaktivni i tematski prilagođeni uzrastu polaznika. Sve četiri jezičke vještine se usavršavaju kroz visokokvalitetan program i najsavremenije metode učenja stranih jezika. Debatama na času se podstiče lakoća govora i izražavanja što dovodi do povećanja samopouzdanja u komunikaciji na stranom jeziku.

Postojeće znanje se usavršava i proširuje, stiče se lakoća komunikacije i upoznaje se sa kulturom zemlje čiji se jezik uči.

Usmjeravanje polaznika ka polaganju međunarodnih ispita je jedan od važnih elemenata u našem radu. Smatramo da je to veoma važno za njihovu budućnost i da predstavlja krunu višegodišnjeg učenja stranog jezika.

    
Kurs se sastoji od 45šk. časova i cijena je 165.-KM a plaćanje se vrši na 3 rate po 55.-KM mjesečno.