Cilj kursa: Osposobiti polaznika za usvajanje znanja po CEFR standardu (zajdnički evropski referentni okviri) i osposobiti polaznika za polaganje međunarodno priznatih certifikata kao što su ÖSD ili Goethe.

Trajanje: 2 modula po stepenu (2 modula sačinjavaju jedan stepen)

Dinamika: 2x / 3x sedmično po 90 minuta (cca 2 mjeseca za 1 modul odnosno 3,5 mjeseca za cijeli stepen) 

Grupa: Maksimalno 12 polaznika po grupi.

Gratis: pripremna nastava za OSD/GOETHE ispit (8 časova), Germanika test i izdavanje Uvjerenja o pznavanju stranog jezika, konverzacijeske radionice


Kurs općeg njemačkog jezika zasnovan je na Zajdničkim evropskim referentnim okvirima i prilagođen je za sve uzraste jer učenje i usvajanje stranog jezika ne podliježe starosnim granicama. Nastavni plan i program izvodi se po programu "Menschen" koji je koncipiran za pripremu polaganja međunarodno priznatih certifikata po CEFR standardu.

U nastavnom procesu, vodimo računa o pridavanju podjednake pažnje svim jezičkim vještinama: govor, slušanje, čitanje i pismeno izražavanje. Vas podučava stručno i iskusno nastavno osoblje sa dugogodišnjim radnim iskustvom u podučavanju njemačkog jezika. Naš SMART kabinet još jedna je olakšica da na lakši i zanimljiviji način kroz situaciono učenje savladate ovaj, naizgled, težak jezik.

Ovaj kurs, namijenjen je svima koji imaju namjeru da rade, žive, studiraju ili borave u nekom od njemačkog govornog područja i žele da budu pripremljeni za uspješno polaganje međunarodno priznatih certifikata.

U Germanici možete pohađati sledeće module:

A1 nivo - modul A1/1 ->A1/2      NAPOMENA: Za A1/1 nije potrebno nikakvo predznanje
A2 nivo - modul A2/1 ->A2/2
B1 nivo - modul B1/1 ->B1/2
B2 nivo - modul B2/1 ->B2/2
C1 nivo - modul C1/1 ->C1/2

Za detaljne informacije pozovite nas neobavezno na 062 529 829.


NOVE CIJENE OD 2020!

STEPEN A1

KM 385,00

Modul A1.1 - KM 170.00
Modul A1.2 - KM 170.00

RATA 85,00KM MJESEČNO

 • nije potrebno predznanje
 • 35 šk. časova po modulu
 • grupe do 12 polaznika
 • interaktivna nastava
 • cca 14 sedmica za cijeli stepen
 • program "Menschen"
 • završno certificiranje (Germanika)
 • plaćanje u jednakim mjesečnim ratamaSTEPEN A2 

KM 385,00

Modul A2.1 - KM 180.00
Modul A2.2 - KM 180.00

RATA 90,00KM MJESEČNO

 • 40 šk. časova po modulu
 • grupe do 12 polaznika
 • interaktivna nastava
 • besplatne dodatne radionice
 • cca 15 sedmica za cijeli stepen
 • program "Menschen"
 • završno certificiranje (Germanika)
 • plaćanje u jednakim mjesečnim ratamaSTEPEN B1 

KM 385,00

Modul B1.1 - KM 185.00
Modul B1.2 - KM 185.00

RATA 95,00KM MJESEČNO

 • 45 šk. časova po modulu
 • grupe do 12 polaznika
 • interaktivna nastava
 • besplatne komunikacijske radionice
 • besplatna priprema za polaganje OSD/GOETHE ispita (8 časova)
 • cca 16 sedmica za cijeli stepen
 • program "Menschen"
 • završno certificiranje (Germanika)
 • plaćanje u jednakim mjesečnim ratama

STEPEN B2 

KM 385,00

Modul B2.1 - KM 220.00
Modul B2.2 - KM 220.00

RATA 110,00KM MJESEČNO

 • 45 šk. časova po modulu
 • grupe do 12 polaznika
 • interaktivna nastava
 • besplatne komunikacijske radionice
 • besplatna priprema za polaganje OSD/GOETHE ispita (8 časova)
 • cca 16 sedmica za cijeli stepen
 • program "Menschen"
 • završno certificiranje (Germanika)
 • plaćanje u jednakim mjesečnim ratama