RASPORED KURSEVA ZA DJECU I MLADE ZA DECEMBAR 2021

RASPORED NJEMAČKI DEC 2021

A2 srednjoškolci, srijeda, 09.15-10.30h
A2 (II grupa) srednjoškolci, ponedjeljak/srijeda 15.30-16.45h
B1 srednjoškolci, ponedjeljkom  10.15-11.30h, petak 09.30-10.45h
6 razred, svi, srijeda/petak, 11.30-12.30h
7 razred Tušanj+Pazar, ponedjeljak/srijeda, 13.30-14.30h
8 razred Tušanj+Pazar, ponedjeljak  11.30-12.30, srijeda  10.30-11.30h
9 razred, svi, utorak/četvrtak, 14.30-15.30h


RASPORED ENGLESKI dec 2021

2 razred, ponedjeljak/srijeda, 11.45-12.45h
3 razred, utorak/petak, 12.15-13.15h
4 razred, utorak/petak, 11.00-12.00h
5 razred, ponedjeljak/srijeda, 13.15-14.15h
7 razred, utorak/četvrtak, 13.15-14.15h
8 razred, utorak, 10.00-11.00h, četvrtak, 11.45-12.45h
9 razred, ponedjeljak/ srijeda, 14.15-15.15h


RASPORED KURSEVA ZA DJECU I MLADE ZA NOVEMBAR

RASPORED ZA NOVEMBAR (NJEMACKI JEZIK)

6. razred (Tusanj + Pazar): utorak i petak (13:00- 14:00)

7. razred (Tusanj + Pazar): srijeda i petak (10:30-11:30)

8. razred (Tusanj + Pazar): ponedjeljak i četvrtak (13:00- 14:00)

9. razred (Tusanj): srijeda i petak (11:30-12:30)

9. razred (ostali): utorak i četvrtak: (14:30 -15:30:)

A2 (srednjoškolci) grupa I: ponedjeljak i srijeda (9:00- 10:15); grupa II: ponedjeljak i srijeda (15:30- 16:45)

B1 (srednjoškolci): ponedjeljak (10:15- 11:30) i petak (9:00- 10:15)

 

RASPORED ZA NOVEBAR (ENGLESKI JEZIK)

2. razred: četvrtak 12:30-13:30 // petak 12:00-13:00

3. razred: ponedjeljak  i srijeda  11:30-12:30

4.razred: ponedjeljak i srijeda 12:30-13:30

5. razred: utorak i cetvrtak 11:30-12:30

7. razred: utorak i četvrtak 10:30-11:30

8. razred: utorak 12:45-13:45 // petak 13:00-14:00

9. razred: ponedjeljak 10:30-11:30 // četvrtak 09:30-10:30


 RASPORED KURSEVA ZA DJECU I MLADE ZA OKTOBAR 

RASPORED NJEMAČKI OKT 2021

A2 (I grupa) srednjoškolci, ponedjeljak/srijeda, 09.00-10.15h

A2 (II grupa) srednjoškolci, ponedjeljak/srijeda 15.30-16.45h

B1 srednjoškolci, ponedjeljkom  10.15-11.30h, petak 09.00-10.15h

 

6 razred Pazar, srijeda/petak, 11.30-12.30h

7 razred Tušanj+Pazar, ponedjeljak/srijeda, 13.30-14.30h

8 razred Tušanj+Pazar, ponedjeljak  11.30-12.30, srijeda  10.30-11.30h

9 razred, svi, utorak/četvrtak, 14.30-15.30h

 

RASPORED ENGLESKI OKT 2021

2 razred, ponedjeljak/srijeda, 11.45-12.45h

3 razred, utorak/petak, 12.15-13.15h

4 razred, utorak/petak, 11.00-12.00h

5 razred, ponedjeljak/srijeda, 13.15-14.15h

7 razred, utorak/četvrtak, 13.15-14.15h

8 razred, utorak, 10.00-11.00h, četvrtak, 11.45-12.45h

9 razred, ponedjeljak/ srijeda, 14.15-15.15h