ŽELITE KURS ZA SEBE ILI DIJETE PLAĆATI ŽIRALNO? - MOŽE!

Cijenimo Vaše vrijeme i prilagođavamo se Vašim navikama! 

Stoga Centar za edukaciju Germanika nudi i mogućnost žiralnog plaćanja za sve usluge koje pružamo korisnicima naših usluga. U daljem slijedu nalazi se primjer popunjene uplatnice ukoliko želite žiralno da platite nastale obaveze usljed korištenja naših usluga. 

Po prispjeću uplate, na Vašu kućnu adresu koju navedete na uplatnici stići će faktura sa fiskalnim računom koji će služiti kao dokaz o izmirenim obavezama za tekući mjesec.