UPISNI ROK: April 2022.god.
NJEMAČKI JEZIK ZA ODRASLE 
- A1/1 -
Večernji termini 2x sedmično po 90min

A1/1 START: 20.04.2022.god

GRATIS:

- Pristup online platformi,
- Priprema za OSD/GOETHE ispit,
- Ispit po modelu OSD/GOETHE
- Uvjerenje o poznavanju stranog jezika 

TERMINI: pon/sri. 17:30h-19:00h

Cijena po modulu sa popustom 
A1/1              170.-KM (2x 85.-KM)

PLAĆANJE: 2 rate
BROJNOST GRUPE: max. 10 polaznika

Upis ostaje otvoren do 20.04.2022.god. U slučaju ranijeg formiranja grupe, nastava može započeti i ranije.
Minimalan broj polaznika za formiranje grupe iznosi 6 polaznika.


PRIJAVITI SE MOŽETE PUTEM 

GSM/VIBER 062 529 829
ili lično na adresi ul. Albina Herljevića 11-Slatina

NJEMAČKI JEZIK ZA ODRASLE 
- B2/1 -
Večernji termini 2x sedmično po 90min

B2/1 START: 20.04.2022.god

GRATIS:

- Pristup online platformi,
- Priprema za OSD/GOETHE ispit,
- Ispit po modelu OSD/GOETHE
- Uvjerenje o poznavanju stranog jezika 

TERMINI: uto./čet. 17:30h-19:00h

Cijena po modulu sa popustom 
B2/1              220.-KM (2x 110.-KM)

PLAĆANJE: 2 rate
BROJNOST GRUPE: max. 8polaznika

Upis ostaje otvoren do 20.04.2022.god. U slučaju ranijeg formiranja grupe, nastava može započeti i ranije.
Minimalan broj polaznika za formiranje grupe iznosi 5 polaznika.


PRIJAVITI SE MOŽETE PUTEM 

GSM/VIBER 062 529 829
ili lično na adresi ul. Albina Herljevića 11-Slatina

 

PRIPREMNA NASTAVA ZA POLAGANJE OSD/GOETHE ISPITA


Centar za edukaciju GERMANIKA vrši upise za grupnu pripremu polaganja OSD/GOETHE ispita. Priprema će se realizovati kroz 4 seta radionica u trajanju po najmanje 1,5h 2x sedmično. Na radionicama će se detaljno proći kroz sva 4 dijela ispita (čitanje, slušanje, pisanje, govor) a poseban akcenat stavit će se na pisanje i govor. 

Ova radionica preporučuje se ljudima koji su ili završili kurs za određeni nivo ili već poznaju njemački jezik i žele se detaljno upoznati sa konceptom ispita  i spremno izaći na polaganje.

Svaki učesnik radionice proći će uz upute i savjete profesora po najmanje jedan primjer svakog dijela ispita, detaljno se upoznati sa konceptom ispita, pristupom rješavanja zadataka, dobiti materijal za nastavak samostalnog rada sa rješenjima uz mogućnost naknadnih besplatnih konsultacija sa profesorom.

Po završetku radionice svaki polaznik će u skladu sa individualnim poteškoćama u određenim dijelovima ispita dobiti besplatne savjete, konsultacije i materijale kako bi se eventualne poteškoće i problemi koji se detektuju na radionicama blagovremeno eliminisali. 

Pripreme za A1 nivo:
12./14./19./21.  april
Termin: 19:00h-20:30h
Cijena za set radionica: 59.-KM

Pripreme za B1 nivo:
26./28. april
03./05.  maj
Termin: 19:00h-20:30h
Cijena za set radionica: 59.-KM

Škola obezbjeđuje sav potreban materijal za realizaciju radionica i besplatan je.
Minimalan broj prijavljenih za realizaciju radionice je 6 kandidata.

PRIJAVITI SE MOŽETE PUTEM 

GSM/VIBER 062 529 829
ili lično na adresi ul. Albina Herljevića 11-Slatina